Naslov Internet na mobilnih telefonih se bo v naslednjih letih v Evropi močno razširil

Do leta 2013 bo 38 % uporabnikov mobilnih telefonov v Evropi uporabljalo mobilne internetne storitve, ocenjuje Forrester Research. To pomeni, da bo omenjenega leta internetne storitve na mobilnih telefonih uporabljalo 125 milijonov Evropejcev, kar je trikrat več kot danes. Glavni razlog za tolikšno širitev bodo mobilni telefoni generacije 3,5, ki bodo presegli število GSM in UMTS naprav.

Svoj del pa bodo morali napraviti tudi ponudniki mobilnih storitev. Sama širitev dostopa do interneta namreč ne bo privabila veliko novih uporabnikov, privabile pa jih bodo nove storitve. Svoje bodo morali prispevati tudi izdelovalci mobilnih telefonov z uporabnikom bolj prijaznimi telefoni.

Države se bodol, glede na prisotnost mobilnih telefonov tretje generacije, delile v 3 skupine. Vodilne bodo Avstrija, Italija, Velika Britanija ter Nordijske države. V drugi skupini bodo Francija, Nemčija ter Nizozemska. V tretji pa Belgija, Grčija ter Irska.

Napoved so napravili na podlagi anket s 16 mobilnimi operaterji ter 22.000 uporabniki mobilnih storitev v Franciji, Italiji, Nemčiji, na Nizozemskem, v Španiji, na Švedskem ter v Veliki Britaniji.

Vir: Forrester Research, 17.3.2008.

Datum 31.03.2008
Print