Naslov Netcraft: marca 166.662.052 spletnih strani

Marca 2008 je bilo na internetu 162.662.052 spletnih strani, ugotavlja Netcraft. Rast se je nadaljevala, v marcu se je tako število spletnih strani povečalo za 4,5 milijone.

Vir: Netcraft, april 2008

Datum 17.04.2008
Print