Naslov Mobilna televizija ne bo imela enotnih standardov za oddajanje

Ena izmed skupnih značilnosti klasične in mobilne televizije je veliko različnih standardov za oddajanje. Tako za analogno televizijo obstajajo standardi NTSC, PAL in SECAM. Mobilnim televizijam se obeta podobna usoda. Tako bo v eni državi še naprej v uporabi več različnih standardov, ugotavlja In-stat.

Najbolj priljubljene storitve mobilne televizije so tiste, ki so brezplačne. Veliko tovrstnih televizij je na Japonskem in v Južni Koreji. In-stat napoveduje, da bo v prihodnosti večina mobilnih televizij plačljivih. Največ ponudnikov trenutno uporablja standard DVB-H. Ocene kažejo, da bo do leta 2012 zaslužek iz naročnin na mobilno televizijo znašal 12 milijard ameriških dolarjev letno.

Vir: In-stat, 22.4.2008.

Datum 13.05.2008
Print