Naslov OECD izdala poročilo o stanju širokopasovnega dostopa in priporočila za prihodnost

OECD je izdala poročilo o razširjenosti in politiki širokopasovnega dostopa. Širokopasovni dostop igra ključno vlogo v gospodarstvu, saj povezuje potrošnike, podjetja, vlade in vzpostavlja socialno interakcijo.

Od decembra 2004, ko je organizacija izdala priporočilo delovanja na področju širokopasovnega dostopa, se je širokopasovni dostop močno razširil, v državah članicah se je število priključkov povečalo za 187 %, junija 2007 je tako število doseglo 227 milijonov. Vedno večje je tudi število brezžičnih povezav, ki so posebej pomembna za dostop na ruralnih območjih. Povišala se je tudi povprečna hitrost povezav, ki je leta 2004 znašala 2 mbit/s, v letu 2007 pa že 9 mbit/s, cene DSL povezav so se znižale za 19 %, cene kabelskih pa za 16 %. Države članice OECD so na področju širokopasovnega dostopa storile veliko, vendar nove internetne storitve prinašajo nove izzive za odločevalska telesa.

Še vedno pa obstajajo slabosti, ena največjih je, da med državami članicami obstajajo precejšnje razlike, prav tako med mestnimi in ruralnimi območji. V poročilu je organizacija podala nekaj napotkov za izboljšanje slabosti.

Poročilo >> (pdf, 1.587 KB, en)

Vir: OECD, junij 2008

Vir OECD
Datum 25.06.2008
Print