Naslov Cene roaminga v EU so se znižale

Konec junija je minila prva obletnica, odkar so v veljavo stopila pravila za regulacijo cen mednarodnih klicev na področju Evropske unije. Uredba je bila uspešno upoštevana, saj so tarife pri mednarodnih klicih znotraj držav EU, glede na pretekla leta, nižje do 60 %. 30. avgusta se bodo cene dodatno znižale. Cene za odhodne klice v evrotarifi bodo namreč določene na 0,46 evra na minuto za odhodne klice ter 0,22 evra za dohodne klice. Do omenjenega datuma je sicer najvišja določena cena za odhodne klice 0,49 evra, za odhodne pa 0,24 evra na minuto.

Evropska komisija bo pregledala tudi cene sms in mms sporočil. V primeru, da te ne bodo na sprejemljivi ravni, bodo uvedli regulacije tudi na tem področju. V prihodnjih letih pa se bodo z novo regulativo cene še dodatno znižale. Evropska komisija namreč meni, da je potrebno trg držav EU 27 jemati kot celoto,  zato ni razloga, da bi bile cene klicev znotraj tega trga višje kot cene klicev v posameznih državah.

Poročilo (pdf, 126 KB, en) >>

Vir: Europa.eu, 30.6.2008.

Datum 04.07.2008
Print