Naslov MOP oktober 2008

MOP - merjenje oglasnega prostora za mesec oktober  prinaša nekaj malenkostnih sprememb, glede na prejšnji mesec.

Gre za mesečno zbiranje podatkov, ki lahko koristijo pri načrtovanju oglaševalskih akcij po terminu in dometu, ki se zdi najbolj ustrezen. Statistika trenutno zajema 120 spletnih strani, kjer po številu obiskov v mesecu oktobru s 3.122.005 tudi tokrat prevladuje Avto.net.

Spletna mesta, ki so vključena v MOP morajo izpolnjevati sledeče pogoje: spletna stran mora biti v slovenščini, minimalni obisk spletne strani, ki se vključi v sistem mora biti 5.000 različnih obiskovalcev na mesec, hkrati pa morajo uporabljati Google Analytics za merjenje statistike.

Tako je tudi v mesecu oktobru prvo mesto zasedla spletna stran Avto.net, ki je zabeležila 523.540 različnih obiskovalcev, 3.122.005 obiskov ter 59.949.296 ogledov, kar je za 78 % več kot v mesecu poprej.

Drugo mesto je z 391.583 obiskovalci zasedla spletna stran Genspot.com, katera je namerila 832.021 obiskov ter 4.736.663 ogledov, kar je za 45 % več kot v mesecu septembru.

Tokrat tretje mesto prinaša spremembe, glede na prejšnji mesec. Zaseda ga spletna stran Partis.si,  kjer so zabeležili 37 % porast ogledov v primerjavi s septembrom na 36.614.184, s čimer se po tem elementu primerjanja uvršča na tretje mesto.

Po elementu merjenja števila ogledov je največ ogledov v septembru 2008 zabeležila spletna stran Avto.net (59.949.296), najmanj pa zopet franciskani.rkc.si (98).

Med na novo uvrščenimi in merjenimi spletnimi stranmi izstopa spletna stran Trgovine.eu, ki je septembra zabeležila 3.313 ogledov, od tega je bilo 96 % slovenskih ogledov, ta mesec pa 12.448 ogledov, kar pomeni 651% porast.

Vir:MOP, november 2008.

Vir MOP
Datum 11.11.2008
Print