ris-dco-2003-1-gosp

More information:

Opis: Mesec, leto: oktober, 2003

Enota: gospodinjstva

Št. enot: 1.008

Anketiranje: telefonsko

Izvajalec: CATI

Poročila: #45

Interno: Datoteka:


  • Baza (osnovna): spss

  • Baza (izvedena): /


Dodatno k bazi (sintakse, ipd.): /Qml:
Vprašalnik:
/

Zgornji podatki so lahko zastareli.