ris-2002-podj

More information:

Opis: Mesec, leto: december, 2002

Enota: podjetja

Št. enot: 1.282

Anketiranje: telefonsko

Izvajalec: CATI

Poročila: #20, #21, #23, #24, #25, #27, #28, #29, #32, #33

Interno: Datoteka:


  • Baza (osnovna): spss

  • Baza (izvedena): spss


Dodatno k bazi (sintakse, ipd.):


Qml:


Vprašalnik: /

Zgornji podatki so lahko zastareli.