ris-2003-podj

More information:

Opis: Mesec, leto: junij, 2003

Enota: podjetja

Št. enot: 755

Anketiranje: telefonsko

Izvajalec: CATI

Poročila: #46

Interno: Datoteka:


Dodatno k bazi (sintakse ipd.): /Vprašalnik:


Qml:

Zgornji podatki so lahko zastareli.