ris-2003-mobile

More information:

Opis: Opis: Mesec, leto: september, 2003

Enota: Uporabniki mobilne telefonije

Št. enot: 103

Anketiranje: preko mobilnih telefonov

Izvajalec: FDV

Poročila: #50

Interno: Datoteka:


Dodatno k bazi (sintakse ipd.): /Qml:

Zgornji podatki so lahko zastareli.

RIS poročila