ris-2000-2001-podj

More information:

Opis: Mesec, leto: december 2000 - januar 2001

Enota: podjetja

Št. enot: 1.006

Anketiranje: telefonsko

Izvajalec: CATI

Poročila:#6, #7,  #10, #12,  #16, #17, #18

Interno: Datoteka:


  • Baza: spss

  • Baza z vsemi respondenti: spss


Dodatno k bazi (sintakse ipd.): /Vprašalnik:


Qml:

Zgornji podatki so lahko zastareli.