ris-dco-2003-2-gosp

More information:

Opis: Mesec, leto: december, 2003

Enota: gospodinjstva

Št. enot: 1.000

Anketiranje: telefonsko

Izvajalec: CATI

Poročila: #45

Interno: Datoteka:


Dodatno k bazi (sintakse ipd.):


Vprašalnik: /Qml: /Drugo:

Zgornji podatki so lahko zastareli.