ris-2002-1-gosp

More information:

Opis: Mesec, leto: junij, 2002

Enota: gospodinjstva

Št. enot: 1.548

Anketiranje: telefonsko

Izvajalec: CATI

Poročila: #3, #10, #11, #12, #13, #15

Interno: Datoteka:


  • Baza - izvedena: spss


Dodatno k bazi (sintakse ipd.): /Vprašalnik: /Qml:

Zgornji podatki so lahko zastareli.