ris-dco-2005-gosp

Vehovar Vasja; Lavtar Darja;

More information:

Opis:

Mesec, leto: junij, 2005

število enot: 1.297

anketiranje: telefonsko

izvajalec: CATI

poročila: #64

Interno:

Datoteka:  • baza (osnovna): /  • baza (izvedena): spss


Dodatno k bazi (sintakse, ipd.):

Qml, vprašalnik:  • qml

  • vprašalnik: /

Zgornji podatki so lahko zastareli.