ris-2005-podj

Link: http://2005.ris.org

Vehovar Vasja;

More information:

Opis:
Mesec, leto: julij, 2005
Enota: podjetja
Število enot: 727
Anketiranje: telefonsko
Izvajalec: CATI
Poročila: #65, #66, #67, #68, #69, #70

Interno: Datoteka:


  • baza (osnovna): spss

  • baza (izvedena): /


Dodatno k bazi (sintakse, ipd.):


  • komponente in vsota vlaganj v IKT (#69) - syntax


Qml, vprašalnik:  • vprašalnik: /

Zgornji podatki so lahko zastareli.