ris-2004-2-gosp

Link: http://2004.ris.org

More information:

Opis:
Mesec, leto: december, 2004
Enota: gospodinjstva
Število enot: 2.364
Anketiranje: telefonsko
Izvajalec: CATI
Poročila: #53b, #54, #55, #56, #57, #58, #59, #60, #61, #62, #63

Interno: Datoteka:


  • baza (osnovna): spss

  • baza (izvedena): spss


Dodatno k bazi (sintakse, ipd.): /
Qml, vprašalnik:
  • vprašalnik: /

Zgornji podatki so lahko zastareli.