ris-dco-2004-gosp

Link: http://2004.ris.org

More information:

Opis: Mesec, leto: december, 2005
Enota: gospodinjstva
Št. enot:


  • dco1: 1.013 enot

  • dco2: 1.195 enot


Anketiranje: telefonsko
Izvajalec: CATI
Poročila: #56

Interno: Datoteka:


Dodatno k bazi (sintakse, ipd.): /

Qml:


Vprašalnik: /

Zgornji podatki so lahko zastareli.

RIS poročila