surs-ikt-2004-gosp

Link: http://surs.ris.org

More information:

Opis:

Mesec, leto: april, 2004

Enota: gospodinjstva

Št. enot: 1.455

Anketiranje: terensko

Izvajalec: SURS

Poročila: /

Interno:

Vprašalnik: vprašalnik

Zgornji podatki so lahko zastareli.