Mednarodne primerjave

Primerjave uporabe informacijsko-komunikacijskih tehnologij med različnimi evropskimi državami. Vir podatkov je Eurostat, raziskava o IKT, ki se izvaja vsako pomlad.

Leta 2008 je imelo v Sloveniji 13% žensk navaden dostop do interneta in 14% moških (Eurostat).

__________________________________________________________

Deleži uporabnikov interneta (v %)

Vprašanji:

  • kdaj ste nazadnje uporabljali internet,
  • kako pogosto ste v povprečju uporabljali internet v zadnjih treh mesecih.

 

Tedenski uporabniki

Tedenski uporabniki, med tistimi, ki so v zadnjih 3 mesecih uporabljali internet

Država

2003

2004

2005

2006

2003

2004

2005

2006

EU25

 

38

43

47

 

81

84

87

EU15

38

41

46

49

82

81

84

87

Belgija

   

53

58

   

92

94

Češka

20

25

26

 

71

78

80

 

Danska

64

70

73

78

90

92

95

94

Nemčija

44

50

54

59

82

81

84

86

Estonija

 

45

54

56

 

89

91

92

Grčija

14

17

18

23

88

88

82

79

Španija

29

31

35

39

81

78

79

82

Francija

     

39

     

84

Irska

25

27

31

44

81

81

83

86

Italija

25

26

28

31

87

82

84

85

Ciper

 

28

26

29

 

87

84

86

Latvija

 

27

36

46

 

82

87

91

Litva

20

26

30

38

83

88

87

90

Luksemburg

48

59

63

65

91

90

92

92

Madžarska

 

21

34

42

 

77

90

93

Nizozemska

   

74

76

   

93

94

Avstrija

36

46

49

55

89

89

88

90

Poljska

 

22

29

34

 

78

84

86

Portugalska

22

25

28

31

85

85

87

88

Slovenija

 

33

40

47

 

91

86

92

Slovaška

 

40

43

43

 

86

85

87

Finska

58

63

 

71

88

90

 

92

Švedska

69

75

76

80

90

92

93

93

Velika Britanija

46

49

54

57

76

77

81

87

Bolgarija

 

13

     

85

   

Romunija

 

10

     

80

   

Turčija

 

11

     

85

   

Islandija

75

77

81

84

92

93

94

95

Norveška

66

68

74

77

88

91

92

94

Makedonija

 

15

     

71

   

Kraj dostopa do interneta (v %) - celotna populacija od 16 do 74 let

Vprašanje: ali ste v zadnjih 3 mesecih uporabljali internet ...

Preglednica >> (pdf, 39 KB)

Kraj dostopa do interneta (v %) - med uporabniki, ki so  internet uporabljali v zadnjih 3 mesecih

Vprašanje: ali ste v zadnjih 3 mesecih uporabljali internet ...

Preglednica >> (pdf, 39 KB)

Nameni uporabe (v %) - med uporabniki, ki so internet uporabljali v zadnjih 3 mesecih

Vprašanje: ali ste v zadnjih 3 mesecih v zasebne namene uporabljali internet za ...

Preglednica >> (pdf, 41 KB)

Komuniciranje uporabnikov z upravo (v %) - uporabniki, ki so internet uporabljali v zadnjih 3 mesecih

Vprašanje: ali ste v zadnjih 3 mesecih v zasebne namene uporabljali spletne strani državne uprave (npr. občin, univerz, knjižnic) za ...

 

Pridobivanje informacij

Prenos obrazcev

Pošiljanje obrazcev

Država

2002

2003

2004

2005

2006

2002

2003

2004

2005

2006

2002

2003

2004

2005

2006

EU25

   

43,7

40,7

37,7

   

20,1

20,5

24,1

   

11,5

12,1

15,2

EU15

 

40,4

44,9

42,2

39,8

 

20,6

20,3

20,8

25,3

 

11,9

11,5

12,3

16,1

Belgija

     

27,7

41,3

     

13,2

12,4

     

7,6

12

Češka

 

12,2

9,9

10,4

   

3,5

6,8

7,4

   

1,3

4,4

4,4

 

Danska

54,7

55,5

56

 

47,5

17,7

21,2

21,7

 

24,2

21,5

19,3

18,3

 

20,4

Nemčija

28,6

43,4

51,3

 

40,1

14,1

22,5

22,3

 

25,3

6,7

12,6

11,2

 

13,6

Estonija

   

28,2

49

43,5

   

28,4

29,6

28,3

   

26

28

27,9

Grčija

24,2

37,5

36,5

20,8

19,2

2,2

12,5

14,2

8,1

3,2

7,2

17

12,1

14,2

7,4

Španija

 

53,1

54,4

50,6

49,4

 

27,9

28,7

28,2

28,4

31,6

15,6

16,7

13,4

14,6

Irska

 

31,4

33,9

38,7

41,8

 

21,6

25,8

31,6

37,2

 

16

18,9

24,7

28

Italija

     

38,8

41

     

27,1

29,5

     

10,7

13,7

Ciper

   

32,5

35

35,3

   

10,9

15,3

22,6

   

4,3

5,6

10,1

Latvija

   

36,4

29,2

44,7

   

12,6

11,8

15,2

   

11

11,9

12

Litva

 

24,4

30,5

32,8

29,9

 

13,2

19,6

19,3

16,1

 

12,4

18,8

16,3

14,6

Luksemburg

37,3

47,4

54,6

55,2

51,2

12,2

31,7

44

46,3

48,7

12,3

20,6

32,4

27

24,4

Madžarska

   

53,8

40,7

30,3

   

24,8

33

25,4

   

14,5

19,7

11,8

Nizozemska

19

22,8

 

51,5

56,8

     

27,6

33,7

     

25,7

36,7

Avstrija

21,7

35

33,9

45,2

47,3

14,2

25,9

26,8

20,2

36,3

8,5

13,2

15,7

22,4

19,8

Poljska

   

41

30,6

11,6

   

19,2

16,3

9,4

   

12,1

7,3

4,9

Portugalska

20,3

38

35,1

36,7

39,4

2,4

20,9

26

25,8

30,1

2,6

20,4

25,7

28

32,3

Slovenija

 

 

31,8

37,6

55

 

 

18,9

20,2

34,1

 

 

7,9

 

12,4

Slovaška

   

44,9

47,2

55

   

27,7

26,9

33,6

   

10,4

13

14,6

Finska

50,3

58,4

61,5

61,4

52,3

19

24,4

18,7

29,5

37

6,8

13,3

14

15,4

19,3

Švedska

56,7

53,5

43,9

59,8

 

32,7

30,1

24,7

37,7

 

16,2

15

13,9

26,3

 

Velika Britanija

11,3

30,9

31,2

33,4

   

12,4

10,9

10,7

   

6,7

5,4

7,2

 

Bolgarija

   

24,4

       

21,2

       

16,3

   

Romunija

   

19,8

       

5,8

       

8,9

   

Turčija

   

42,9

       

20,7

       

10,4

   

Islandija

 

60,3

67,7

58,6

62

 

50,7

36,4

34,1

41,4

 

48,6

22,7

23,2

31,1

Norveška

 

58,1

49,9

58

64,2

 

30,2

24,4

29,8

37,1

 

17,7

11,3

25,9

34,7

Makedonija

   

10

       

9,2

       

4,9

   

Uporaba interneta v namene izobraževanja (v %) - uporabniki, ki so internet uporabljali v zadnjih 3 mesecih

Vprašanje: ali ste v zadnjih 3 mesecih v zasebne namene uporabljali internet za ...

 

Za formalno izobrazbo

Za tečaje povezane

z zaposlitvijo

Za dodatne tečaje

Država

2003

2004

2005

2006

2003

2004

2005

2006

2003

2004

2005

2006

EU25

 

20,7

17,2

16

 

17,7

13,4

15,6

   

11,2

16,1

EU15

21

21

17,4

16,3

20,1

19,4

14,5

16,9

20,4

 

12,2

17,3

Belgija

   

22,5

19,4

   

4,3

4

   

5,7

5,1

Češka

 

4,5

4,1

 

1,3

2,3

2,3

 

1,6

1,7

1,8

 

Danska

16,7

18,6

17,7

17,4

6,3

5,1

5,9

7,6

7,3

6,8

7,6

8,5

Nemčija

16,8

20

 

17,6

18,9

21,6

 

29,4

24,2

34,7

 

40,4

Estonija

 

40,8

10

9,4

   

5,2

3,2

   

3,8

4

Grčija

43

39,6

15,3

25,6

20,5

18,4

11,3

7,2

27,6

26,6

17

11,8

Španija

20,4

17,3

12,5

8,8

9,4

14,2

10,1

5,8

13,8

 

6,9

6,6

Francija

                       

Irska

20,3

20,7

16,7

17,9

11,3

10,8

8,6

11

6,8

6,6

8,4

7,7

Italija

   

18,5

18,6

   

16,8

16

   

14,3

13,8

Ciper

 

30,2

29

34,1

 

8,4

5,7

15,5

 

15,5

13,3

23,6

Latvija

 

26,2

21

15,9

 

11,6

11,6

9

 

6,5

7,5

6,3

Litva

 

67

40,4

34,2

   

36,5

37,7

   

38,4

38,6

Luksemburg

42,1

20,7

20,9

17,4

14,4

34,8

19,4

18,1

19,6

6,7

5,9

4,3

Madžarska

 

36,1

29,7

22,8

 

21,6

18,5

7,7

 

16,1

16,8

10

Nizozemska

   

21

20,8

   

9,1

9,9

   

7,1

5,7

Avstrija

17,6

16,1

16

17,2

4,7

2,6

2,9

3

5,8

5,8

4,7

5,7

Poljska

 

12,1

13,1

9,1

 

2,6

1,1

 

Stran si je ogledalo 10465 obiskovalcev