Naslov Trendi spletne obiskanosti MOSS 2006-2009

<< MOSS - pregled po mesecih

Valutna medijska raziskava MOSS poteka pod okriljem Slovenske oglaševalske zbornice. V obdobju 2006-2008 jo je dvakrat letno, aprila in oktobra, izvajala hiša Aragon d.o.o. Za obdobje 2009-2011 je izvajanje prevzela družba Valicon d.o.o. v sodelovanju s podizvajalcem Gemius S.A.. Glavna novost je, da se raziskava izvaja na mesečni osnovi skozi celo leto.

Metodologija raziskav v obdobju 2006-2008 je združevala podatke treh različnih raziskav. Cilj avtomatskega merjenja s pristopom prestrezanja je bil prešteti obiskovalce sodelujočih spletnih strani. Telefonska anketa CATI je bila uporabljena za korigiranje avtomatsko preštetih obiskovalcev in pripravo projekcije števila dejanskih uporabnikov. Osnovni namen spletne ankete pa je služil profiliranju uporabnikov.

Metodologija v obdobju 2009-2011 prav tako temelji na treh pristopih ter uvaja kontinuirano tehnično meritev s platformo gemiusTraffic. Slednja omogoča nenehen zajem podatkov o obiskanosti. Prek spletne pop-up ankete se vzporedno zbirajo podatki o sociodemografiji in življenjskem slogu obiskovalcev. Telefonska anketa se izvaja šestkrat letno in, podobno kot prej, služi za potrebe uteževanja s spletno anketo pridobljenih podatkov.

Več o različnih pristopih merjenja obiskanosti spletnih mest si lahko preberete v RIS primerjavi tehničnih meritev in telefonskih anket iz leta 2002 ter RIS primerjavi terenske, telefonske in tehnične meritve iz leta 2005.

Ena od glavnih novosti MOSS-ove metodologije merjenja dosega je tudi poudarek predvsem na slovenskih uporabnikih. Tako lahko pri primerjavi podatkov za oktober 2008 ter april 2009 ugotovimo, da so se v aprilu 2009 dosegi precejšnjega števila spletnih mest zmanjšali, vendar pa to ne velja za vsa spletna mesta v enaki meri.

Bolj nazoren prikaz sprememb dosegov za omenjeni obdobji ponuja naslednji razsevni grafikon. Le-ta vključuje tistih 10 spletnih mest, ki so aprila 2009 v populaciji imela vsaj 20 % doseg in so bila vključena v meritvi obeh obdobij. Pri vseh primerjavah je bil pri dosegih raziskav, ki jih je izvedel Valicon, upoštevan tako domači promet kot ocenjeni promet iz tujine. S tem smo želeli doseči večjo primerljivost s starejšimi raziskavami drugega izvajalca.

Slika 1: Razsevni grafikon, ki prikazuje absolutne dosege izbranih spletnih mest v aprilu 2009 in oktobru 2008

Dosegi so se glede na oktober 2008 v aprilu 2009 povečali za spletna mesta Tis.telekom.si (30 %), Delo.si (29 %), Dnevnik.si (24 %), Zurnal24.si (10 %) ter Bolha.com (5 %).

Doseg se je najbolj zmanjšal za spletni mesti 24ur.com (19 %) ter Najdi.si (18 %). Slednji je posledično v aprilu 2009 po obiskanosti prehitel portal 24ur.com, ki je bil oktobra 2008 najbolj obiskan.

Spletni mesti Avto.net in Rtvslo.si sta beležili zelo majhni spremembi obiskanosti, portal Siol.net pa je aprila 2009 obiskalo 9 % manj posameznikov kot oktobra 2008.

Razlike kljub vsemu niso posebej velike, čeprav je razumljivo, da ima novi izvajalec nekoliko drugačno metodologijo obravnavanja kritičnih vidikov tehničnega merjenja obiskanosti.

Gre za celo vrsto problemov; v prvi vrsti pa gre seveda za problem uporabnikov, ki so določene strani dostopajo iz različnih računalnikov, kjer tehnično merjenje zelo težko prepozna, da gre za istega uporabnika.

Naslednja slika predstavlja absolutne mesečne dosege od aprila 2006 do junija 2009. Vključenih je 11 spletnih strani, ki so aprila 2009 v populaciji odražale vsaj 20 % doseg, pri čemer ni nujno, da obstajajo podatki za vsa obdobja meritev.

Slika 2: MOSS absolutni dosegi izbranih spletnih mest od aprila 2006 do junija 2009, kjer je pričetek spremenjene metodologije merjenja označen s poudarjeno navpično črto (kliknite za povečavo)

Nekaj večjih sprememb in nihanj je opaziti pri dosegih edinih slovenskih spletnih strani, ki dosežeta več kot 50 % slovenske spletne populacije od 10-75 let; Najdi.si ter 24ur.com. Kot je pokazal že razsevni grafikon, je pri teh dveh spletnih mestih opaziti najbolj izrazito strm padec obiskanosti med oktobrom 2008 in aprilom 2009.

Najdi.si je bil v Sloveniji najbolj obiskan od aprila 2006 do oktobra 2008, nato pa je vodstvo prevzel portal 24ur.com. Omenjeni iskalnik je 24ur.com v aprilu 2009 ponovno prehitel, kar je ostalo nespremenjeno tudi v maju. Junija se je portal 24ur.com spet postavil pred Najdi.si

Za spletni mesti SiOL.net in RTVSlo.si opazimo zmerna nihanja ter postopno rast obiskanosti do oktobra 2008, nato pa promet obeh spletnih mest prične upadati, le obiskanost portala Siol.net se v juniju 2009 ustali.

Obiskanost spletne strani Bolha.com skozi obdobja postaja vedno bolj  ustaljena, Telefonski imenik Slovenije pa je bil skoraj v vseh obdobjih deležen rasti prometa.

Spletna stran Avto.net je vseh obdobjih beležila rast prometa, izjema je nekaj odstoten upad obiskanosti v aprilu in maju 2009. Žurnal je prav v vseh obdobjih pridobival na obiskanosti, najbolj pa oktobra 2007 in aprila 2008.

Nihanje obiskanosti Dela ter Dnevnika se je od aprila 2009 naprej nekoliko umirilo. Delo je junija 2009 obdržalo število obiskovalcev, Dnevnik pa je v tem obdobju obiskalo 4 % manj posameznikov kot maja 2009.

Zadnja slika prikazuje absolutne dosege za prej omenjeno obdobje, vključene pa so nekatere prepoznavne strani z manj kot 20 % dosega v populaciji, za katere obstajajo podatki za večino obdobij.

Slika 3: MOSS absolutni dosegi izbranih spletnih mest od aprila 2006 do junija 2009, kjer je pričetek spremenjene metodologije merjenja označen s poudarjeno navpično črto (kliknite za povečavo)

 

Obiskanost Financ se je oktobra 2007 povečala za 52 %, aprila 2008 za 23 % in oktobra 2008 za 14 %. Izhodiščna izrazita rast prometa se je v kasnejših obdobjih pričela zmanjševati. Aprila 2009 je opaziti približno 5 % upad prometa, v juniju pa se število obiskovalcev vrne na raven, ki je bila izmerjena oktobra 2008.

Večer je pričel z izrazitim upadom prometa, ki se je aprila 2007 spremenil v izrazito rast, spremembe pa so se po oktobru 2007 nekoliko umirile. V aprilu 2009 je zaznati ponoven izrazitejši upad prometa, maja pa že ponovno izrazito rast, ki obiskanost dvigne nad nivo, zaznan oktobra 2008.

Promet nepremičninskih spletnih strani Nepremicnine.net in Slonep.net je v večini obdobij naraščal. Oktobra 2008 je bil Slonep bolj obiskan, kasneje pa se je razlika v prometu obrnila v prid Nepremičnin in naraščala vse do oktobra 2008, ko je znašala skoraj 50.000 obiskovalcev. Aprila 2008 se je razlika med omenjenima stranema, zavoljo povečane rasti dosega Slonep-a, zmanjšala na 20.000 obiskovalcev v prid Nepremičnin.

Mladina je svojo pot začela z obiskanostjo, primerljivo Večeru (okrog 140.000 obiskovalcev). Do junija 2009 se je doseg mladine zmanjšal na približno 80.000 obiskovalcev, kar je primerljivo dosegu medija Indirekt.

Slednji je po meritvi iz aprila 2008 beležil izrazit padec prometa, takrat pa se je tudi prvič pojavil pod domeno Indirekt.si, kar je povezano s spremembo imena medija v januarju 2008. Po tem obdobju je doseg omenjenega medija pričel izrazito naraščati.

Promet strani Napovednik.com je naraščal skoraj v vseh obdobjih, še posebej pa je to izrazito od aprila 2008 naprej. Skoraj v vseh obdobjih je rasla tudi obiskanost strani Mojedelo.com, le da so bile spremembe v kasnejših obdobjih vedno bolj umirjene. Vztrajno naraščanje prometa skozi obdobja je opaziti tudi pri cenovnem primerjalniku Ceneje.si.

Natančnejši pregled trendov raziskav MOSS od aprila 2006 do junija 2009 za TOP20 strani (pdf, sl) >>

MOSS julij 2009 >>

MOSS avgust 2009 >>

Vir: Soz.si, april 2006 - julij 2009

Vir slike: RIS

Vir SOZ
Datum 07.10.2009
Print