Naslov MOSS december 2010

<< MOSS - pregled po mesecih

Raziskava MOSS je v decembru 2010 merila doseg 120 slovenskih spletnih strani. Te je v opazovanem obdobju obiskalo 1.188.815 različnih slovenskih obiskovalcev v starosti od 10 do 75 let in 947.410 različnih obiskovalcev iz tujih IP številk. V decembru je bilo število obiskovalcev med vikendi za 35% nižje kot ob delavnikih.

Dosegi v decembru 2010 (tabela, pdf >>)

Najbolj obiskan je portal 24ur.com, ki prvo mesta zaseda že od junija 2009 naprej in je tudi edina spletna stran, ki ima v slovenski populaciji od 10 do 75 let več kot 50% doseg. Portal je decembra obiskalo 691.374 različnih uporabnikov, doseg v populaciji pa je znašal 55,3%.

Portal Siol.net je decembra obiskalo 509.664 obiskovalcev, njegov doseg v populaciji pa je znašal 40,7%. Siol.net je poleg portala 24ur edino spletno mesto, ki je v decembru beležil več kot pol milijona različnih obiskovalcev.

Iskalnik Najdi.si se s 467.834 obiskovalci in 37,4% dosegom uvršča na 3. mesto. Portal Rtvslo.si je četrti in je beležil 445.183 obiskovalcev ter 35,6% doseg. Spletni oglasnik Bolha.com se s 417.822 obiskovalci in 33,4% dosegom nahaja na 5. mestu.

Med 10 najbolj obiskanih slovenskih spletnih strani sodijo še Zurnal24.si (396.452 obiskovalcev; 31,7% doseg), Itis.si (374.850; 30,0%), Zadovoljna.si (366.380; 29,3%), Vizita.si (314.436; 25,1%) in Cekin.si (303.272; 24,2%).

Tabela obiskanosti prikazuje dosege tistih slovenskih spletnih strani, ki so bile vključene v raziskavo MOSS. Ob upoštevanju širšega nabora strani, se lahko na lestvico uvrstijo še nekatera druga spletna mesta, denimo Google, Wikipedia ipd. Za dodatne informacije si oglejte podatke RIS raziskav Spletna obiskanost in primerjave med različnimi meritvami obiskanosti.

Uporaba interneta in sociodemografski profil uporabnikov

Decembra 2010 je bilo v slovenski populaciji 73% mesečnih uporabnikov interneta, kar pomeni 1.251.384 prebivalcev Slovenije od 10 do 75 let. Populacija 10-75 let predstavlja 1.716.594 prebivalcev Slovenije (SURS 30.6.2009).

Vseh 120 merjenih strani pokriva 95% slovenskega spletnega trga, kar predstavlja 1.188.815 mesečnih uporabnikov interneta. Med njimi je 53,8% tistih, ki internet uporabljajo večkrat dnevno, in 31,3% vsakodnevnih uporabnikov. Delež posameznikov, ki internet uporabljajo nekajkrat na teden, znaša 12,5%, ostali (2,4%) pa ga uporabljajo redkeje, a vsaj mesečno.

V opazovanem obdobju je bilo med mesečnimi uporabniki interneta 55% moških in 45% žensk. Povprečna starost mesečnih uporabnikov je 36 let, če jih po starostnih razredih razdelimo na tretjine, pa dobimo naslednjo strukturo: od 10 do 24 let (26%), od 25 do 39 let (34%), od 40 do 75 let (40%).

 

MOSS: Izvedba, metodologija, ključni rezultati >>

MOSS: Valutni podatki >>

MOSS: Sporočilo za medije >>

Vir: Moss-soz.si, januar 211

Vir slike: SOZ

Vir SOZ
Datum 24.01.2011
Print