Naslov Tehnologije

Svetovna poraba sredstev, povezanih z IT, naj bi v letu 2013 dosegla 3,7 bilijonov dolarjev, kar je za 4,2 % več kot v letu 2012, piše Gartner.

Ta napoved je glede na prejšnjo (ta je pričakovala 3,8% več porabe kot v letu 2012) večja v predvsem zaradi gibanja valutnih podatkov.

V letu 2007 je bila rast glede na prejšnje leto 11 %, štiri leta kasneje je bila glede na leto 2010 rast 6,9%, v letu 2012 pa je bila rast glede na leto 2011 1,2%.

V letu 2008 je zmanjšanje občutila tudi Slovenija. Prodaja računalnikov se je v prvih treh mesecih leta 2008 zmanjšala za 10 %, če izpostavimo samo prodajo prenosnih računalnikov, pa je prodaja padla za 11 %, ugotavlja IDC Adriatics.

V Sloveniji trenutno s 56 % prevladuje tržni del distribucije navadnih računalnikov, medtem, ko tržni del prenosnikov znaša 41 %. Padec prodaje strokovnjaki povezujejo z visoko inflacijo in vsesplošno rastjo cen dobrin. Največjo rast bodo v prihodnjih letih dosegli svetovni trg programske opreme, IT storitev, telekomunikacij in računalniške opreme.

RIS v poročilu o vlaganju v IKT pri podjetjih ugotavlja, da so podjetja v obdobju 2003 - 2005 največji delež vlaganj v IKT usmerila v vzpostavitev in prenovo informacijskih sistemov (34 %). Sledijo nakup in razvoj programske opreme (25 %) ter nakup IT opreme (15 %). Mikro podjetja so največji delež vlaganj usmerila v programsko opremo, majhna srednja in velika podejtja pa v vzpostavitev in prenovo informacijskih sistemov.

Gartner je raziskal najbolj vroče tehnologije v letu 2011. Najbolj vroče podpodročje IT je računalništvo v oblaku, ki je sicer leta 2010 predstavljalo le 2% vseh izdatkov za IT, vendar so  napovedi kazale, da bo raslo 4-krat hitreje od povprečne rasti IT. Do leta 2015 naj bi računalništvo v oblaku predstavljalo 5% vseh sredstev, namenjenih za IT.

Vir: RIS.org.

Povezave:

 

 

Datum 06.10.2008
Print