Naslov E-kultura & humanistika

Leta 2012 je  »v zadnjih 12 mesecih«  preko spleta vstopnico za prireditev kupilo 151.750 posameznikov, starih med 10 in 74 let. Med njimi je bilo v opazovanem obdobju več moških (83.366) kot žensk (68.384). Največ posameznikov (58.348 ali 38%), ki so preko spleta kupili vstopnico, je bilo starih 25-34 let, kažejo raziskave SURS.

Leta 2011 je »v zadnjih 12 mesecih« vstopnico za prireditev preko spleta kupilo 146.047 posameznikov od 10 do 74 let, med njimi pa je bilo več žensk (73.964) kot moških (72.084). Leto prej je vstopnico za prireditev preko spleto kupilo 130.040 posameznikov (69.008 moških; 61.032 žensk), leta 2009 pa 94.800 posameznikov (48.623 moških; 46.177 žensk).

SURSova raziskava o Informacijski družbi iz  leta 2008 je pokazala, da je preko spleta v prvih treh mesecih leta 2008 kupilo vstopnico za prireditev 54.453  posameznikov, starih med 10 in 74 let (leta 2007 pa 35.552). Največ, 21.043 (39 %) posameznikov, ki so kupili vstopnico na tovrsten način, je starih 25-34 let.

Med spletnimi kupci vstopnic je bilo leta 2008 več žensk (27.495), kot moških (26.985).  Med moškimi so največ vstopnic preko spleta kupili moški, stari med 25 in 52 let (75 %), pri ženskah prav tako tiste, stare med 25 in 52 let (71 %).

V letu 2007 pa so moški (20.598- 58%) preko spleta kupili več vstopnic kot pa ženske (14.955- 42%).

V prvem četrtletju leta 2006 je tovrstni spletni nakup opravilo 36.434 posameznikov, od tega je bila večina (52,02 %) moških, v starosti 25-34 let (45,42 %). V prvih treh mesecih leta 2006 je 701 posameznikov starih med 65-74 let opravilo spletni nakup vstopnic, medtem ko leta 2007 nakupovalcev za tovrstne nakupe ni bilo. Medtem, ko leta 2006 ni bilo posameznikov, starih 10-15 let, ki bi preko spleta kupili vstopnico, je bilo leta 2007 takšnih 837 posameznikov.

Vir SURS
Datum 15.09.2008
Print