ris-2003-terc-zavodi

More information:

Opis: Mesec, leto: maj-junij 2003 (poštno), nerespondenti - jeseni 2003 (telefonsko)

Enota: visokošolski zavodi

Št. enot: 81

Anketiranje: poštno in  telefonsko

Izvajalec: FDV

Poročila: #43

Interno: Datoteka:


Dodatno k bazi (sintakse ipd.): /Vprašalnik:


Qml: /

Zgornji podatki so lahko zastareli.