Naslov Informacijska pismenost in digitalni razkorak: neegalitarnost v sodobni družbi in oblikovanje participativne elite
Avtor Tanja Peršin
Leto 2008
Vir

ODK

Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor izr. prof.dr. Andrej Lukšič
Datum vnosa 25.11.2008, 15:23
Povzetek

V diplomi  skuša avtorica pokazati, kako se družbene neenakosti izražajo tudi znotraj demokratičnega političnega sistema. V zadnjem času se pogosto izpostavlja participativne potenciale IKT.  T.i.  digitalna demokracija  je odprla nove  kanale in možnosti za demokratično participacijo. Vendar pa te možnosti niso na voljo vsem državljanom. Informacijska (ne)pismenost, ki pomeni (ne)znanje specifičnih veščin ter digitalni razkorak kot razlika med uporabniki in neuporabniki IKT, sta dva glavna dejavnika, ki ustvarjata neenakosti med posamezniki. Nekaterim je tako onemogočena vloga aktivnega in participativnega državljana, hkrati pa so, ravno zaradi  te izključenosti nekateri  drugi postavljeni na  pozicijo "močnejših".  Spet drugi državljani pa, čeprav imajo možnost, ne izkoriščajo potencialov IKT. Ob taki pasivnosti se tako podre skoraj utopična koncepcija idealnega državljana, ki je zainteresiran za politično delovanje. Cilj diplome je osvetliti vprašanja informacijske dostopnosti , digitalne demokracije in politične e-participacije, zato avtorica prikazuje povezavo  med informacijsko (ne)pismenostjo, digitalnim razkorakom ter posledično neegalitarnostjo, ki se na koncu izrazi v  oblikovanju participativne elite.

Podrobnosti

Diplomsko delo

Ključne besede

informacijska pismenost, digitalni razkorak, digitalna demokracija, enakost, elitizem

Leto izida - publikacije2008