Naslov Število e-točk že 560

Nekdanje Ministrstvo za informacijsko družbo je od leta 2001 aktivno spremljalo število javno dostopnih točk (e-točk) do interneta. Tako je bilo leta 2006 registriranih 376 e-točk, leta 2006 390, leta 2008 498 e-točk, v začetku leta 2009 pa že 560 e-točk.

Javno dostopne točke so mesta, kjer lahko prebivalci brezplačno ali proti plačilu dostopajo do interneta in uporabljajo druge storitve, ki so povezane z uporabo računalnika. E-točke so e-šole, e-knjižnice, infoterminali, multimedijski centri (MMC) in wlan-i.

E-šole so do sedaj nastajale s sodelovanjem Ministrstva za šolstvo, znanost in šport, Ministrstva za informacijsko družbo, šol in lokalnih skupnosti. E-šole imajo kvalitetno tehnično opremo, ki je v dopoldanskem času namenjena pouku, v popoldanskem času pa širši javnosti. V e-učilnicah se učenci in drugi uporabniki spoznavajo z uporabo interneta ob strokovni pomoči pooblaščene osebe. Uporaba opreme in dostop sta brezplačna.

E-knjižnice so nadgradnja navadnih knjižnic, ki že dolgo ne ponujajo le izposoje klasičnega knjižnega gradiva. Knjižnice vedno bolj širijo svojo dejavnost na druga področja. Nekatere knjižnice omogočajo uporabo in dostop do interneta le svojim članom, druge tudi ostalim obiskovalcem. Uporaba je lahko brezplačna ali pa je potrebno plačati mesečno oz. letno naročnino.

Infoterminali so javno dostopne točke z brezplačnim ali plačljivim dostopom do interneta. So v obliki samostoječih terminalov, ki so večinoma dostopni 24 ur na dan.

Multimedijski centri so nevladne in kulturne organizacije (tudi nekateri javni zavodi), katerih namen je mreženje kulturno umetniškega dogajanja in ustvarjanja v svojem okolju, z zagotavljanjem brezplačnega javnega dostopa in uporabe IKT, predvsem pa na področju intermedijske umetnosti omogočiti kreativno delo z novimi tehnologijami. MMC omogočajo učenje o IKT skozi druženje in zabavo ter izvajanjem različnih projektov in delavnic, ki mladim omogočajo kvalitetno preživljanje prostega časa.

Wlan-i so javno dostopna brezžična omrežja, do katerih je mogoče dostopati z ustrezno računalniško opremo (prenosni računalnik, dlančnik, ustrezni vmesnik). Wlan dostopne točke omogočajo hiter, enostaven in uporabniku prijazen dostop (širokopasovni) do interneta in e-pošte. Dostop je večinoma plačljiv, v nekaterih primeri pa brezplačen.

Število registriranih javno dostopnih točk je stalno naraščalo od sredine 2001. V jeseni tega leta je sledil manjši skok, potem pa stalna rast do začetka leta 2004, ko je bilo do vključno aprila 2004 registriranih kar 156 novih e-točk. Močnemu skoku je sledila ponovno umirjena rast. Vzrok za tako skokovito rast je bil v velikem številu novo registriranih e-knjižnic (45).

Graf št. 1: Število registriranih e-točk po regijah (vir:http://e-tocke.gov.si ,19.1.2009)

Na spletnem portalu e-točke je mogoče najti več informacij o javno dostopnih točkah do interneta. Portal ima tudi iskalnik po krajih s katerim je mogoče iskati točke po vsej Sloveniji. Vsaka točka je predstavljena z nekaj osnovnimi podatki, podatki o tem kaj ponuja in ali je dostop plačljiv ali brezplačen.

Zanimiva povezava:

Vir E-točke
Datum 18.01.2009