RIS poročila

Naslov Uporabniki interneta in spletna obiskanost
Avtor Vehovar Vasja; Lavtar Darja
Leto 2005
Uvod

Z okoli 40% mesečnih PC uporabnikov interneta v celotni populaciji zaostajamo za srednjim scenarijem iz RIS-ove projekcije iz leta 2002, ki je za leto 2005 predvidela 43%.

Povzetek

Na osnovi telefonske raziskave (n=1.297) je bilo junija 2005 v starosti 10-75 let 790.000 mesečnih PC uporabnikov interneta (46%) - če odstranimo slučajne oscilacije pa 820.000 (48%).

 • Z okoli 40% mesečnih PC uporabnikov interneta v celotni populaciji zaostajamo za srednjim scenarijem iz RIS-ove projekcije iz leta 2002, ki je za leto 2005 predvidela 43%.
 • Če upoštevamo še mobilni dostop – ki ga definiramo kot mesečno uporabo e-maila, Planeta, VodafoneLive ali drugih WAP strani prek mobilnega telefona - okoli polovica oseb v populaciji 10-75 let ne uporablja interneta, tretjina je zgolj PC uporabnikov interneta, 15% jih uporablja PC in mobilni dostop do interneta, okoli 3% pa uporablja samo mobilni dostop do interneta.
 • Mesečni PC uporabniki interneta so ocenjevali obiskanost 26 spletnih strani. Najbolj obiskani spletni strani sta Najdi.si in Google, sledijoo 24ur.com, Yahoo,  Matkurja, Siol in Microsoft, kjer smo združili obiskanost MSN.com, Hotmail.com in Microsoft.com.
 • Okoli 20% doseg imajo še: Volja.net, Avto.net, Bolha.si, RTV Slovenija, Hotmail.com in Mobitel.
 • Ostale strani verjetno ne dosegajo 20% mesečnega dosega. Štirje on-line dnevniki imajo še naprej razmeroma skromen mesečni doseg, v grobem okoli 10%-15%; zarisuje pa se stabilen vrstni red z Delom na čelu.
 • WAP portal Planet mesečno uporablja 12% uporabnikov mobilnih telefonov, podobno kot uporaba elektronske pošte (12%), skromnejša je uporaba Vodafone Live in obiskovanje drugih WAP strani (2%). Mesečno pa vsaj eno od naštetih spletnih mobilnih storitev uporablja okoli 225.000 oseb v Sloveniji, starih med 10-75 let.
 • Planet (spletni in/ali mobilni portal) se uvršča na 10. mesto med spletnimi mesti, za katere smo merili obiskanost.
 • Primerjava obiskanosti spletnih strani med raziskavama RIS in MOSS kaže visoko konsistentnost, predvsem pri bolj obiskanih spletnih straneh. Obstajajo pa tudi nekatere znatne razlike, ki izhajajo iz različnih metodoloških pristopov.

Analiza najbolj obiskanih strani v terenski raziskavi RIS-IKT 2005 (n=1,300) kaže naslednje:

 • v populaciji 10-74 let Google ima majhno prednost pred Najdi.si Vrstni red mesečnih dosegov je podoben kot v RIS-DCO, vendar pa so tu dosegi bistveno nižji; pri najbolj obiskanih straneh za okoli 10%, pri ostalih pa so nižji za 30% in več.
 • V primeru pomembnega dramatičnega dogodka v Sloveniji bi glavnina uporabnikov interneta izbrala le nekaj izpostavljenih strani;
 • Kot privzeto stran navajajo uporabniki 30 strani; izstopata Najdi.si in Google.com, podobno je tudi med 70 navedbami za najljubšo stran,
 • Telefonsko in tehnično merjenje daje torej dramatično večje dosege obiskanosti kot pa reprezentativna terenska raziskava z osebnim anketiranjem, kar lahko pojasnimo predvsem z metodološkimi problemi telefonskih in tehničnih meritev, ki iz vrste razlogov precenjujejo obiskanost.