RIS poročila

Naslov Uporabniki interneta in spletna obiskanost
Kazalo

OSNOVNE UGOTOVITVE

KAZALO

KAZALO TABEL

KAZALO SLIK

1. METODOLOGIJA

2. UPORABNIKI INTERNETA

2.1. Mesečni PC uporabniki interneta

2.2. Uporabniki interneta (Chronos, Eurostat)

2.2.1 Eurostat 2004 - osebe

2.2.2 Eurostat 2005 – osebe

2.2.3 Eurostat 2005 – gospodinjstva

2.3. Socio-demografske značilnosti (ne)uporabnikov interneta

2.4. Uporabniki interneta: projekcije

2.5. Mesečni uporabniki interneta (po podatkih družbe CATI)

2.6. Mobilni in PC dostop do interneta

3. OBISKANOST V RAZISKAVI RIS-DCO

3.1. Kategorije obiskanosti

3.2. Mesečni doseg spletnih strani

3.3. Spletna obiskanost RIS 1998 - 2005

3.4. Obiskanost WAP strani

3.5. Anketna vs. tehnična merjenja

3.6. Primerjava obiskanosti: RIS – MOSS

3.7. Socio-demografske značilnosti obiskovalcev spletnih strani

3.8. Socio-demografske značilnosti uporabnikov mobilnih storitev

4. OBISKANOST V RAZISKAVI RIS-IKT 2005

4.1. Mesečni doseg

4.2. Spletna stran v primeru pomembnega in dramatičnega dogodka

4.3. Privzeta spletna stran

4.4. Najljubša spletna stran

4.5. Najpogosteje obiskane spletne strani

5. PRILOGA A

  • KAZALO TABEL

Tabela 1: Delež oseb v populaciji 16-74 let, ki vsaj tedensko uporabljajo internet (vir: Eurostat, september 2005, http://epp.eurostat.cec.eu.int/)

Tabela 2: Deleži tedenskih uporabnikov interneta in deleži tedenskih uporabnikov interneta med tistimi, ki so v zadnjih treh mesecih uporabljali internet (vir: Eurostat, raziskava o IKT, 2004 in 2005; http://skin.ris.)

Tabela 3: Deleži gospodinjstev z dostopom do interneta (vir: Eurostat, raziskava o IKT, pomlad 2005; http://skin.ris.)

Tabela 3a: Deleži gospodinjstev s PC dostopom in delež gospodinjstev z mobilnim dostopom do interneta (vir: Eurostat, raziskava o IKT, pomlad 2005; http://skin.ris.).

Tabela 4: Socio-demografske značilnosti (ne)uporabnikov interneta v populaciji 10-75 let (RIS-DCO, junij 2005)

Tabela 5: Deleži mesečnih uporabnikov interneta po meritvah družbe CATI, primerjava od marca 2002 do junija 2005, 10-75 let (vir: družba CATI, 2002-2005)

Tabela 6: Socio-demografske značilnosti mesečnih obiskovalcev spletnih strani (RIS-DCO, junij 2005)

Tabela 7: Pogostost obiskovanja spletnih strani med mesečnimi PC uporabniki interneta po abecednem redu (RIS-DCO, junij 2005) – uteženi podatki

Tabela 8: Kumulativni deleži pogostosti obiskovanja spletnih strani med mesečnimi PC uporabniki interneta po abecednem redu (RIS-DCO, junij 2005) – uteženi podatki

Tabela 9: Kumulativni deleži pogostosti obiskovanja spletnih strani med mesečnimi PC uporabniki interneta, razvrstitev po mesečnem dosegu (RIS-DCO, junij 2005) – uteženi podatki

Tabela 10: Mesečni doseg spletnih strani med mesečnimi PC uporabniki interneta in v populaciji 10-75 let (RIS-DCO, junij 2005) – uteženi podatki

Tabela 11: Absolutni mesečni doseg spletnih strani (RIS – 1999, 2000, 2001, 2002)

Tabela 12: Absolutni mesečni doseg spletnih strani (RIS – 2004, 2005)

Tabela 13: Pogostost obiskovanja mobilnih spletnih storitev med uporabniki mobilnih telefonov (RIS-DCO, junij 2005) – uteženi podatki

Tabela 14: Druge WAP strani, ki jih uporabniki mobilnih aparatov obiskujejo vsaj občasno (RIS-DCO, junij 2005)

Tabela 15: Mesečni doseg mobilnih spletnih storitev v populaciji 10-75 let (RIS-DCO, junij 2005) – uteženi podatki

Tabela 16: Absolutno število uporabnikov mobilnega Planeta (RIS-DCO, junij 2005; RIS, december 2004)

Tabela 17: Mesečni doseg Planeta v različnih populacijah (RIS-DCO, junij 2005) – uteženi podatki

Tabela 18: Dosegi spletnih strani v populaciji 10-75 let (RIS-DCO, junij 2005 in MOSS, april 2005)

Tabela 19: Dosegi spletnih strani v populaciji 10-75 let (RIS-DCO, december 2004 in MOSS, pomlad 2005)

Tabela 20: Relativne razlike dosegov spletnih strani v populaciji 10-75 let med raziskavama RIS in MOSS (RIS-DCO, junij 2005 in december 2004 ter MOSS, pomlad 2005)

Tabela 21: Primerjava mesečnih dosegov spletnih strani v populaciji 10-75 let med raziskavama RIS in MOSS (RIS-DCO, junij 2005 in december 2004 ter MOSS, pomlad 2005)

Tabela 22: Socio-demografske značilnosti mesečnih obiskovalcev spletnih strani med mesečnimi PC uporabniki interneta (RIS-DCO, junij 2005)

Tabela 23: Socio-demografske značilnosti mesečnih obiskovalcev spletnih strani med mesečnimi PC uporabniki interneta (RIS-DCO, junij 2005)

Tabela 24: Socio-demografske značilnosti mesečnih obiskovalcev spletnih strani med mesečnimi PC uporabniki interneta (RIS-DCO, junij 2005)

Tabela 25: Socio-demografske značilnosti mesečnih obiskovalcev spletnih strani med mesečnimi PC uporabniki interneta (RIS-DCO, junij 2005)

Tabela 26: Socio-demografske značilnosti mesečnih obiskovalcev spletnih strani med mesečnimi PC uporabniki interneta (RIS-DCO, junij 2005)

Tabela 27: Socio-demografske značilnosti mesečnih obiskovalcev spletnih strani med mesečnimi PC uporabniki interneta (RIS-DCO, junij 2005)

Tabela 28: Socio-demografske značilnosti mesečnih uporabnikov mobilnih storitev med uporabniki mobilnih telefonov (RIS-DCO, junij 2005)

Tabela 29: Primerjava uteženih in ne-uteženih rezultatov za uporabo interneta – utež glede na osebe (vpr. AinB, vir: RIS-IKT 2005)

Tabela 30: Pogostost obiskovanja spletnih strani med mesečnimi uporabniki interneta po abecednem redu (RIS-IKT, maj-junij 2005) – neuteženi podatki

Tabela 31: Kumulativni deleži pogostosti obiskovanja spletnih strani med mesečnimi uporabniki interneta, razvrstitev po mesečnem dosegu (RIS-IKT, maj-junij 2005) – neuteženi podatki

Tabela 32: Primerjava mesečnih dosegov spletnih strani med mesečnimi uporabniki interneta v starosti 10-75 let med raziskavama RIS in RIS-IKT (RIS-DCO, junij 2005 in RIS-IKT, maj-junij 2005)

Tabela 33: Socio-demografske značilnosti mesečnih obiskovalcev spletnih strani med mesečnimi uporabniki interneta (RIS-IKT, maj-junij 2005)

Tabela 34: Socio-demografske značilnosti mesečnih obiskovalcev spletnih strani med mesečnimi uporabniki interneta (RIS-IKT, maj-junij 2005)

Tabela 35: Primerjava uteženih in ne-uteženih rezultatov za obiskanost spletnih strani v primeru pomembnega ali dramatičnega dogodka; velja za mesečne uporabnike interneta – utež glede na osebe (RIS-IKT 2005)

Tabela 36: Primerjava uteženih in ne-uteženih rezultatov za privzeto stran na domačem računalniku; velja za mesečne uporabnike interneta – utež glede na osebe (RIS-IKT 2005)

Tabela 37 Primerjava uteženih in ne-uteženih rezultatov za najljubšo spletno stran; velja za mesečne uporabnike interneta - utež glede na osebe (RIS-IKT 2005)

Tabela 38: Primerjava uteženih in ne-uteženih rezultatov za najpogosteje obiskane spletne strani; velja za mesečne uporabnike interneta – utež glede na osebe (RIS-IKT 2005)

 

  • KAZALO  SLIK

Slika 1: Delež mesečnih PC uporabnikov interneta v celotni populaciji (izsek is slike 2) s trendno črto do oktobra 2005 (RIS 1998 – 2005)

Slika 2: Deleži PC uporabnikov interneta v celotni populaciji (RIS 1996 – 2005)

Slika 3: Delež mesečnih uporabnikov interneta v celotni populaciji - projekcije (vir: RIS)

Slika 3a: Delež mesečnih uporabnikov interneta v celotni populaciji – primerjava projekcij z dejanskim stanjem (vir: RIS)

Slika 4: Delež mesečnih uporabnikov interneta v populaciji 10-75 let, prikaz na lestvici od 0% do 50% (vir: CATI, 2002 – 2005)

Slika 5: Delež mesečnih uporabnikov interneta v populaciji 10 -75 let, prikaz na lestvici od 0 do 50% (vir: družba CATI, 2002 – 2005)

Slika 6: Mesečni uporabniki interneta glede na dostop do interneta (PC dostop, mobilni dostop) in neuporabniki interneta v populaciji 10-75 let (RIS - junij 2005, n=633; RIS – december 2004)

Slika 7: Absolutne ocene mesečnih uporabnikov interneta glede na dostop do interneta (PC dostop, mobilni dostop) in neuporabniki interneta v populaciji 10-75 let (RIS - junij 2005, n=633)

Slika 8: Deleži mesečnih PC uporabnikov interneta in mesečnih mobilnih uporabnikov interneta v celotni populaciji (RIS 1998 – 2005)

Slika 9: Relativna mesečna obiskanost (doseg - rating) najbolj obiskanih spletnih strani med mesečnimi PC uporabniki interneta (RIS 1998 – 2005)

Slika 10: Absolutna mesečna obiskanost (doseg - rating) najbolj obiskanih spletnih strani med mesečnimi PC uporabniki interneta (RIS 1998 – 2005)

Slika 11: Relativna mesečna obiskanost (doseg - rating) spletnih strani s področja medijev med mesečnimi PC uporabniki interneta (RIS 1998 – 2005)

Slika 12: Absolutna mesečna obiskanost (doseg - rating) spletnih strani s področja medijev med mesečnimi PC uporabniki interneta (RIS 1998 – 2005)

Slika 13: Presek uporabe WAP strani Planet in elektronske pošte na mobilnem telefonu v populaciji 10-75 let; DA pomeni mesečno uporabo storitve in NE pomeni neuporabo oz. redkeje kot mesečno uporabo storitve na mobilnem telefonu (n=634, RIS-DCO, junij 2005)

Slika 14: Relativni dosegi spletnih strani v populaciji 10-75 let (RIS-DCO, junij 2005 in MOSS, pomlad 2005)

Slika 15: Relativni dosegi spletnih strani v populaciji 10-75 let (RIS-DCO, december 2004 in MOSS, pomlad 2005)

Slika 15a: Absolutni dosegi spletnih strani v populaciji 10-75 let (RIS-DCO, junij 2005 in MOSS, pomlad 2005)