Naslov E-demokracija

Po Eurostatovih podatkih 2008 je 31 % Slovencev preko interneta opravilo interakcijo z uslužbenci javne uprave.

Povprečni delež interakcije z javno upravo preko spleta v EU27 znaša 28 %, kar pomeni, da smo Slovenci v letu 2008 zabeležili nadpovprečno interkacijo z uslužbenci javne uprave.

Omenjena aktivnost znaša pod 20% v Bolgariji, na Češkem, v Grčiji, na Cipru, Madžarskem, Poljskem, Portugalskem in v Romuniji. Na drugi strani pa so tu države, kjer se ljudje poslužujejo te aktivnosti v več kot 50 %, kamor sodijo Nizozemska, Velika Britanija, Finska, Švedska in Norveška.

Vir: Loof, Anna. Internet usage in 2008 - households and individuals. Eurostat, februar 2009.

Vir Eurostat
Datum 06.02.2009