Naslov Čedalje pogostejše opravljanje finančnih storitev preko interneta
Podrobnosti

Vir:  Eurostat