Naslov Slovenski internet
Leto 1998
Datum vnosa 02.03.2009, 15:00
Povzetek

Publikacija pomeni pričevanje o času, ko je Internet dokončno vstopil v naša življenja. Posvečena je proučevanju družboslovnih vidikov Interneta v Sloveniji. Najprej sta podana tehnološki in komunikološki uvod v razumevanje Interneta, prikazani pa so tudi trije izbrani družboslovni vidiki: ženske, javna uprava, virtualne skupnosti. Osrednji del publikacije predstavljajo metodološki in vsebinski rezultati projekta RIS96-98. Obdelana so številna aktualna vprašanja od terminoloških in konceptualnih vprašanj merjenja obiskanosti, do trendov pri uporabi Interneta med podjetji. Aktualni presek stanja na področju Interneta v Sloveniji je prikazan v obsežnih prilogah.

Podrobnosti

Kazalo

1.UVOD

2. METODOLOGIJA

3. RABA INTERNETA V SLOVENIJI

4. IZBRANI DRUŽBOSLOVNI VIDIKI

5. PRILOGE

Ključne besede

Internet, oglaševanje, WWW anketa, virtualne skupnosti

Leto izida - publikacije1998