Naslov Računalniška tehnologija v očeh mladih uporabnikov:analiza spletnega mesta SAFE.SI
Avtor Sara Živković
Leto 2008
Vir

Cobiss

Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor izr. prof. dr. Tanja Oblak Črnič
Datum vnosa 18.03.2009, 10:55
Povzetek

V diplomi avtorica raziskuje kako otroci in mladostniki uporabljajo internet in v kakšni meri so seznanjeni z nevarnostmi na internetu. Odločila se je za analizo spletnega mesta safe.si (točka osveščanja o varni rabi interneta  za otroke in mladostnike). Zanimalo jo je kakšen je odnos med vsebinami na spletnem mestu safe.si in med forumom. Forum je vsebinski podaljšek  vsebinam, ki jih pripravljajo in izpostavljajo ustvarjalci spletnega mesta safe.si. Rezultate je preverila tako,  da je na naključno izbranih otrocih in mladostnikih v individualnih poglobljenih intervjujih preverila, kako gledajo na iste tematike, izpostavljene na  forumu. Mnenja intervjuvancev so vsebinsko zelo podobna mnenjem otrok in mladostnikov na forumu. Otroci in mladostniki se zavedajo spletnih tveganj. Mlajši učenci (8 let) kot največja tveganja omenjajo spolne vsebine, ki  se prikazujejo same od sebe. Učenci in učenke 8. razreda pa kot največje spletne  nevarnosti omenjajo viruse. Večinoma vsi so že imeli izkušnje z virusi, ampak malo vedo o njih, tako da jim predstavljajo grožnjo. Vsi učenci so prepričani, da bi bilo  zelo dobro, če bi se že takoj ob vstopu v osnovno šolo  začeli učiti, kako varno uporabljati internet.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

varna raba interneta, safe.si, nove tehnologije, spletno mesto

Leto izida - publikacije2008