Naslov Cyberfeminizem
Avtor Bogilović, Jasmina
Leto 2008
Vir

Cobiss

Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor doc. dr. Franc Trček, somentorica izr. prof. dr. Tina Kogovšek
Datum vnosa 18.03.2009, 12:35
Povzetek

Cyberfeminizem obravnava in raziskuje nove možnosti in trende, ki so se uveljavili z novo tehnologijo. Ženskam pa novi virtualni in kompleksni svetovi ponujajo nove poti, zato so ideologije in razprave o modernem feminizmu potrebne, saj tehnologija oblikuje položaj žensk. Dileme, ki se pojavljajo, so predvsem ali moški še vedno tradicionalno v večji meri uporabljajo internet ter način uporabe interneta po spolu. Nadalje nas je zanimala tudi uporaba interneta glede na starost, dohodek ter izobrazbo in kakšni so trendi uporabe interneta po spolu. Kakšen strah in tveganje predstavlja internet nekaterim? V empiričnem delu so predstavljene nekatere ameriške in evropske raziskave, ki skušajo odgovoriti na omenjena vprašanja. Največ pozornosti pa smo namenili polstrukturiranemu intervjuju. Ta obravnava tematiko uporabe mnenja bolj poglobljeno, saj se osredotočamo  ponovno na položaj žensk  in na vpliv interneta na  njihovo življenje. Z interpretacijo le teh bomo  preverjali domnevi, da starost in izobrazba vplivata na mnenje uporabnic interneta.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

feminizem, cyberfeminizem, kibernetski prostor, kibog, kiberpank

Leto izida - publikacije2008