RIS poročila

Naslov Razširitev metode časovne distance na problematiko digitalnih razkorakov - končno poročilo
Kazalo

1. KOMPLEKSNOST PROUČEVANJA DIGITALNEGA RAZKORAKA

2. APLIKACIJE ZA SLOVENIJO

3. PRIMERJALNA RAZISKAVA O PERCEPCIJI DIGITALNEGA RAZKORAKA V

LETIH 2001, 2004 IN 2005

4. MEDNARODNE PRIMERJAVE

5. ZAKLJUČEK

6. BIBLIOGRAFIJA