Naslov Analiza spletnih strani vladnih služb in ministrstev Republike Slovenije
Avtor Batagelj Zene et al.
Leto 2002
Vir Ministrstvo za informacijsko družbo >>
Ustanova RTV Slovenija
Datum vnosa 14.11.2005
Povzetek

Evaluacija spletnih strani vladnih služb in ministrstev Vlade RS je raziskovalni projekt, v katerem je bil izveden celovit pregled, analiza in ocena stanja vseh vidikov vladnih spletnih strani. V analizi so bili izpostavljeni vsebina, uporabnost, grafična podoba, tehnične rešitve, dostopnost in varnost spletnih strani, in sicer tako z vidika uporabnikov spletnih strani, kot tudi strokovnih javnosti in ekspertov za posamezno področje spletnih strani.
 
V evaluacijo je bilo vključenih 53 spletnih strani. Med njimi so bile spletne strani vseh ministrstev, nekaterih vladnih služb in uradov ter upravnih enot.
 
Končni cilj analize je bil izdelava napotkov, kako naj strani izgledajo in kako naj (na podlagi analize)ne izgledajo. Glede na prve rezultate kvalitativnih raziskav v strokovni javnosti in med uporabniki, po katerih se je izkazalo, da tudi najboljše spletne strani ne zadoščajo osnovnim standardom, smo se z vidika elementov ponudbe osredotočili na metode, ki odgovarjajo na strateška vprašanja, kakšne naj bodo strani.
 
Bistvene ugotovitve smo razdelili na 4 sklope:
  • konkretna priporočila in napotki za izboljšave,
  • priporočila za takojšnje popravke,
  • napotki in smernice za prihodnji razvoj,
  • kontekst vladnih spletnih strani.
Prva dva sklopa predstavljata priročnik za izdelavo vladnih spletnih strani.

Podrobnosti

Poročilo >> (pdf, 1,16 MB)