Naslov NGN, VoIP ali Skype?
Avtor Kos Andrej; Bešter Janez; Volk Mojca;
Leto 2005
Vir LTFE >>
Ustanova RTV Slovenija
Datum vnosa 15.11.2005
Povzetek

Prispevek podaja širši vpogled v dogajanja na področju telekomunikacij, ki že dalj časa vstopajo v ospredje in so predmet izrazitih sprememb, ki zadevajo tako operaterje kot tudi končne uporabnike. Omrežja in storitve nove generacije so temeljito prevetrile način pojmovanja komunikacije, kakršen je bil v veljavi do danes, odprla nova obzorja tako s tehnološkega kot tudi s storitvenega in socialno psihološkega stališča, s tem pa vzbudila marsikateri dvom in opozorila na potencialne problematike, ki so danes predmet vročih debat in poglobljenih študij. Omrežja fiksne telefonije, podatkovna omrežja, omrežja mobilne telefonije in internet danes niso več samostojni in neodvisni ločeni sistemi, temveč se  korakoma povezujejo in zlivajo v vedno bolj prepleteno, tehnološko in storitveno pestro platformo, ki odpira priložnosti za nove storitve in načine rabe že poznanih in prihajajočih tehnologij. Arhitekturno gledano je koncept zasnovan zelo široko in integrira obsežen nabor dostopovnih in jedrnih tehnologij, skladno s tem so potrebni ustrezni signalizacijski postopki, nadzor sistema kot celote, posameznih segmentov in storitev, ki jih zagotavlja, in učinkovita platforma za načrtovanje, razvoj in vpeljavo tržno zanimivih storitev. Pri tem ključna vprašanja naslavljajo predvsem varnostne vidike in zanesljivost, tako s stališča omrežja kot celote in operaterja, ki ga upravlja, kot tudi končnega uporabnika, ki dostopa do omrežja in koristi storitve.
 
Vodilo in razlog za uvajanje novih sistemov so uporabniki. Le-ti s sodobnim načinom življenja, potrebami, zahtevami in znanjem narekujejo nove trende. Izkazalo se je že, da v ospredje stopa mobilni princip komuniciranja, med storitvami so ključne prisotnost, sledljivost, lokalizacija, personalizacija in prepletanje tehnološko in predstavnostno različnih principov sporočanja.
 
Poglavitni izziv pri zastavljenih ciljih je slediti potrebam, ki so se izkazale kot pomanjkljivosti preteklih sistemov, ter obenem zaradi naraščajoče kompleksnosti poskrbeti za stabilnost, ki je potreben pogoj za uspešnost tovrstnih rešitev tako kratkoročno kot dolgoročno. Nenazadnje ne gre zanemariti finančne in sociološke parametre, ki v širšem kontekstu oblikujejo sodobno informacijsko družbo, slednja pa predstavlja potencialno tržišče, ki ga nova omrežja naslavljajo.

Podrobnosti

Članek >> (pdf, 1,2 MB)