RIS poročila

Naslov Eurostat 2008: Primerjava Slovenije z EU
Avtor Barbara N. Brečko
Leto 2009
Uvod

V Sloveniji je bila raziskava izvedena s telefonskimi in osebnimi intervjuji v obdobju februar – maj 2008.

V poročilu so prikazani podatki za obdobje 2003-2008, Slovenijo primerjamo z vsemi državami sodelujočimi v raziskavi, podrobneje pa so predstavljeni primerjalni podatki za naslednje države: Estonija, Avstirja, Italija, Madžarska (do leta 2007, v letu 2008 za to državo ni podatkov) ter skupino držav EU15 in EU25.

Povzetek

• V splošnem ugotavljamo, da se uporaba in dostop do interneta v Sloveniji gibljeta nekoliko pod povprečjem Evropske unije. Deleži uporabnikov interneta naraščajo počasneje kot je evropsko povprečje.

• Prav tako je nekoliko pod evropskim povprečjem (EU25 62 %; SI 59 %) delež gospodinjstev z dostopom do interneta. V obdobju od 2007 do 2008 je delež gospodinjstev z dostopom do interneta v Sloveniji zrasel le za eno odstotno točko, povprečje EU25 pa je bilo bistveon višje.

• Delež gospodinjstev s širokopasovnim dostopom do interneta v Sloveniji je enak povprečju EU25 (50 %).

• Najvišje deleže gospodinjstev z dostopom do interneta beležijo skandinavske države, tam deleži presegajo 80 %.

• Pri lokaciji dostopa do interneta je Slovenija nekoliko nad povprečjem pri dostopu v izobraževani instituciji (9 %), delovnem mestu 28 %, in drugje (10 %).

• Glede dostopa gospodinjstev je Slovenija še vedno pod povprečjem EU25 (55 %), še bolj pa zaostaja za povprečjem EU15 (57 %). V Sloveniji je delež posameznikov, ki dostopajo do interneta od doma 48 %.