Naslov Sovražni govor na spletnih forumih: Nacionalistični diskurz slovenske blokade pristopnih pogajanj Hrvaške z Evropsko unijo
Avtor Jerca Pavlič
Leto 2009
Vir

COBISS

Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor red. prof. dr. Monika Kalin Golob
Datum vnosa 23.11.2009, 01:42
Povzetek

V diplomski nalogi s pragmalingvističnega vidika komuniciranja preučujemo značilnosti sovražnega govora, ki ga opredelimo kot izražanje ksenofobičnih, diskriminatornih in rasističnih mnenj in idej, naperjenih proti posameznikom oziroma ranljivim družbenim skupinam. Označimo ga kot govor, ki izraža sovražnost in predsodke na podlagi rasne, verske in nacionalne pripadnosti, spolne usmerjenosti in fizične ali mentalne hendikepiranosti. Sprašujemo se o razlogih za njegov nastanek ter vzroku in posledicah izražanja, širjenja in spodbujanja sovražne retorike. Ukvarjamo se z iskanjem ravnotežja med pravico do svobodnega izražanja in pravico posameznika, da ni nadlegovan s sovražnostmi in nasiljem. Podrobneje razložimo povezavo med sovražnim govorom in prvinami nacionalističnega diskurza, ki je podlaga raziskovanja sovražnega govora na spletnih forumih. Osredotočimo se na štiri forume in problematiziramo učinke anonimnosti in prikrite identitete na oblikovanje nestrpnih in nasilnih izjav udeležencev spletnih diskusij. V empiričnem delu skušamo s pomočjo podrobnejše obravnave jezikovnih ravni potrditi hipotezo o odkritem in prikritem sovražnem govoru po Searlu in kršenju maksim kvalitete, kvantitete, relacije in načina po Griceu.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

sovražni govor, pragmalingvistični vidik komuniciranja, spletni forumi, anonimnost, nacionalistični diskurz.

Leto izida - publikacije2009