Naslov Znanje in izobraževanje informatike v logistiki
Avtor Čižman Anton; Urh Marko;
Leto 2005
Vir Organizacija, letnik 38, št. 8/2005
Ustanova RTV Slovenija
Datum vnosa 01.12.2005
Povzetek

Namen prispevka je prikazati pomen izobraževanja in znanja informatike z vidika njene uporabe v logistiki. Prikazani so osnovni elementi logistike in vpliv informatike na logistični management. V preteklosti se izobraževanju kadrov v logistiki ni posvečalo toliko pozornosti, kot danes. Ustrezno izobraženi kadri v logistiki, pa predstavljajo temelj za učinkovito poslovanje. Povečana uporaba informacijske tehnologije na področju logistike je povzročila dvig učinkovitosti, večjo zanesljivost in dvig hitrosti poslovanja. V nadaljevanju prispeveka so prikazani načini, področja in izobraževanje logistike na Fakulteti za organizacijske vede, ki ima temelje na nadgrajevanju osnov informatike in vodijo v celotno razumevanje sodobnega logističnega managementa.

Ključne besede

logistika, izobraževanje, informatika, mikrologistični procesi, logistični informacijski sistemi