Naslov Spletna orodja za spletno anketiranje
Avtor Andrej Savarin
Leto 2009
Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor red. prof. dr. Vasja Vehovar
Datum vnosa 17.12.2009, 01:04
Povzetek

Nenehno razvijanje tehnologije in uporabe spleta daje spletnemu anketiranju vse večjo moč. Njun naraščajoč pomen je pospešil razvoj številnih programskih orodij, ki ponujajo različne funkcije za oblikovanje spletnih vprašalnikov, vabljenja anketirancev ter zbiranja in analize podatkov. V diplomskem delu ocenjujem nekatere najpomembnejše tovrstne funkcije z evalvacijskega vidika. Na osnovi kriterijev funkcionalnosti in naprednosti bom analiziral razlike v razvitosti izbranega vzorca spletnih orodij. Ugotavljam, da so obravnavane funkcij za spletno anketiranje večinoma prisotne pri vseh orodjih v vzorcu vsaj v minimalnem obsegu. Glede na obravnavane funkcije nam rezultati analize prikazujejo srednjo razvitost spletnih orodij, kjer pa pri posameznih orodjih nastopa že značilno višji standard. Pri tem prihaja do usmerjanja v določene oblike funkcionalnosti, ki se prilagajajo glede na ciljno skupino uporabnikov, predvsem v okviru oblikovanja vprašalnika in fleksibilnosti vezane na implementacijo anketiranju sorodnih programov. Akademska uporaba teh pa mora biti podvržena natančnemu metodološkemu premisleku in upoštevanju načel in etike znanstvene uporabe, da bi se izognili pristranskosti podatkov. Izbor programskega orodja zato zahteva natančno opredelitev potrebnih funkcij in metodoloških predpostavk.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

spletne ankete, spletna orodja, kriteriji razvitosti, evalvacija funkcij

Leto izida - publikacije2009