Naslov Vzgoja in izobraževanje za informacijsko družbo - didaktični vidiki problematike
Avtor Gerlič Ivan;
Leto 2004
Vir Organizacija, letnik 37, št. 8/2004
Ustanova RTV Slovenija
Datum vnosa 02.12.2005
Povzetek

Referat prikazuje problematiko potreb informacijske družbe na področju izobraževalnega sistema. Poudarja potrebo po informatizaciji tega sistema in uvajanju sodobnih učnih metod in oblik dela, ki jih ta tehnologija omogoča. Prikazuje tudi vpogled v nekatere rezultate projekta: Informacijsko - računalniško opismenjevanje, s prikazom nekaterih didaktičnih vidikov problematike uvajanja IKT v izobraževanju.

Ključne besede

informacijska družba, izobraževalni sistem, računalnik v izobraževanju, informacijsko - komunikacijska tehnologija (IKT), računalniška - informacijska pismenost, usposobljeni kadri.