Naslov Motivacija za vstop in izstop v internetne skupnosti
Avtor Mankica Kranjec, Jelka Stanković
Leto 2009
Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor doc. dr. Mihael Kline
Datum vnosa 28.01.2010, 20:58
Povzetek

Diplomsko delo ponuja vpogled v problemsko področje virtualnega sveta, v ospredje pa je postavljeno problemsko področje virtualnih skupnosti. Področje proučevanja sva skušali razjasniti v skladu s sodobnim znanstvenim diskurzom, ki se naslanja na sodobno informacijsko tehnologijo in računalniško posredovano komuniciranje. Gre za vprašanja, ki obsegajo kibernetski prostor, virtualno resničnost in odnose posameznikov, tako v fizičnem svetu kot tudi v virtualnih skupnostih. Osredotočili sva se na družbeni pojav virtualnih skupnosti in novo nastale komunikacijske prakse, podprte z računalniško tehnologijo. Prav tako sva proučili, kakšna so razmerja med virtualnim prostorom in komuniciranjem, posameznikom in identiteto, raziskali sva tudi njegovo dojemanje blagovne znamke znotraj virtualnih skupin. Kot primer skupnosti in hkrati blagovne znamke sva izpostavili Wannabesociety in jo podrobneje preučili. Ovrednotili sva vpliv računalniške tehnologije na naše vsakdanje življenje in skušali opozoriti na realna družbena razmerja, ki imajo velik pomen pri tem. Prav tako sva se poglobili v odnos uporabnikov interneta do tega področja družbenega delovanja v kibernetskem prostoru in se osredotočili na odnos uporabnikov blagovne znamke Wannabesociety do Wannabesociety skupnosti.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

kibernetski prostor, virtualna resničnost, virtualna skupnost, identiteta, blagovna znamka

Leto izida - publikacije2009