Naslov Sovražni govor v slovenskih medijih na spletu
Avtor Andrej Motl
Leto 2009
Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor red. prof. dr. Vasja Vehovar
Datum vnosa 28.01.2010, 21:03
Povzetek

V diplomski nalogi obravnavamo problematiko omejevanja sovražnega govora v tradicionalnih okoljih, na internetu in svetovnem spletu ter v okviru svetovnega spleta v spletnih medijih v obliki komentarjev uporabnikov spletnih medijev. Posebej se posvečamo različnim uredniškim politikam slovenskih spletnih medijev na področju omejevanja in sankcioniranja sovražnega govora. V prvem poglavju diplomske naloge predstavljamo proces, skozi katerega se sčasoma izoblikujejo diskriminatorne prakse, in kako se v okviru teh praks pojavlja tudi sovražni govor. Nato z različnih vidikov preučujemo koncept sovražnega govora. Drugo poglavje namenjamo vprašanjem, ki se pojavljajo ob poizkusih omejevanja sovražnega govora v različnih okoljih, in trenutno pravno ureditev na tem področju po svetu. Tretje poglavje je posvečeno novemu okolju, kjer se širi sovražni govor, internetu, njegovemu vplivu na sovražni govor in različnim težavam, s katerimi se spopadajo akterji, ki skušajo sovražni govor na internetu zajeziti. V četrtem poglavju opisujemo značilnosti spletnih medijev in težave slovenskih in tujih spletnih medijev pri obravnavanju komentarjev uporabnikov, ob tem pa predstavljamo tudi njihovo pravno odgovornost. Zadnje, peto poglavje, v celoti namenjamo predstavitvi in analizi stališč uredništev slovenskih spletnih medijev glede omejevanja sovražnega govora in drugih oblik nezaželenega govora v prispevkih uporabnikov.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

sovražni govor, splet, spletni mediji, komentarji

Leto izida - publikacije2009