Naslov Intranet kot orodje interne komunikacije
Avtor Petra Renko
Leto 2009
Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor izr. prof.dr. Aleksandra Kanjuo-Mrčela
Datum vnosa 28.01.2010, 21:07
Povzetek

Učinkovita interna komunikacija je eden izmed pogojev za uspešno podjetje ali organizacijo. Temeljni cilj vsakega podjetja je uspešno poslovanje, ki ga ne moremo doseči brez zadovoljnih zaposlenih. Zelo pomemben dejavnik zadovoljstva zaposlenih z organizacijo in uspešnostjo organizacije je odnos med nadrejenimi in podrejenimi ter komunikacija med njimi. Zaradi tega morajo podjetja vzpostaviti simetričen komunikacijski sistem, kjer se informacije pretakajo v vse smeri in med vsemi zaposlenimi. To je najlažje doseči z osebno komunikacijo, kar pa je v večini velikih sodobnih podjetij praktično nemogoče. Zato podjetja uporabljajo nove tehnologije, kot je intranet, s katerimi si lahko zaposleni varno izmenjujejo informacije, olajšajo delo ter s tem prihranijo čas. Uporaba intraneta se po svetu skokovito povečuje, vsako leto pa lahko opazimo tudi nove aplikacije, ki jih podjetja dodajajo na svoje intranete in si s tem znižujejo svoje stroške. Seveda pa je za uspešen intranet potrebno dobro preučiti potrebe po komunikacije v podjetju in pridobiti podporo vodstva.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

interna komunikacija, zadovoljstvo zaposlenih, intranet

Leto izida - publikacije2009