Naslov Digitalni razkorak: razlike v dostopu do interneta glede na formalno doseženo izobrazbo
Avtor Janja Smrečnik
Leto 2009
Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor izr.prof. dr. Tanja Oblak Črnič, asist. dr. Vesna Dolničar
Datum vnosa 28.01.2010, 21:24
Povzetek

Diplomska naloga se ukvarja z vprašanjem, ki se nanaša na probleme omejitve dostopa in uporabe interneta glede na stopnjo formalno dosežene izobrazbe. Osrednja nit naloge je hipoteza razkoraka v znanju, ki pravi, da populacija iz višjih družbenoekonomskih segmentov dostopa in uporablja informacije, ki jih posredujejo mediji, hitreje kot populacija iz nižjih družbenoekonomskih segmentov. Razkorak med temi segmenti se zato povečuje, namesto da bi se zmanjševal. Posledica neenake distribucije virov, ki jih posredujejo mediji, pripelje do pojava digitalnega razkoraka. Medij, ki pripelje do razlik med bolj in manj izobraženimi, je v mojem primeru internet. Bolj izobraženi dostopajo do interneta bolj pogosto kot manj izobraženi. Tudi ko je premagana ovira dostopa do interneta, se pojavijo nove, ki so povezane z uporabo informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT). Bolj izobraženi internet uporabljajo predvsem za iskanje informacij in pošiljanje elektronske pošte, medtem ko manj izobraženi internet uporabljajo predvsem za zabavo.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

digitalni razkorak, izobrazba, razkorak v znanju, dostop in uporaba interneta

Leto izida - publikacije2009