Naslov Vpliv skupnostne informatike na socialno kohezijo
Avtor Ana Štefe
Leto 2009
Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor doc. dr. Gregor Petrič
Datum vnosa 27.06.2010, 22:27
Povzetek

Pojav informacijsko komunikacijskih tehnologij je omogočil nove načine medčloveške komunikacije. Znotraj lokalnih skupnosti komunikacija predstavlja ključen faktor pri izboljševanju možnosti izobraževanja ter zaposlovanja, dostopu do kvalitetnih javnih storitev, zagotavljanju ekonomskega in družbenega napredka ter izboljševanju življenja pripadnikov lokalnih skupnosti. Osrednja tema diplomskega dela je socialna kohezija ter vpliv novih informacijsko komunikacijskih tehnologij na stopnjo kohezije znotraj lokalnih skupnosti. Veda, ki se neposredno vključuje v razvojne spremembe vloge novih tehnologij v skupnostih, se imenuje skupnostna informatika. Posveča se projektom različnih obsegov, od manjših projektov lokalnih skupnosti, kot tudi skupnostim depriviranih ljudi, občinskim skupnostim do projektov nacionalnega obsega. V diplomskem delu je predstavljen eden bolj znanih projektov skupnostne informatike, projekt Netville, ki išče odgovor na vprašanje, kakšno vlogo imajo informacijsko komunikacijske tehnologije na spremembe v odnosih med člani skupnosti. Predstavljen ter kritično ovrednoten je tudi projekt eGorenjska, ki se izvaja na področju Republike Slovenije in v prvi fazi želi izpolniti cilj vzpostavitve širokopasovnega omrežja na območju gorenjske regije ter tako zmanjšati stopnjo digitalnega razkoraka, v drugi fazi pa izdelati portal, ki bo prebivalcem preko televizijskih sprejemnikov ponujal dostop do vsebin lokalne narave. Diplomsko delo analizira, kako snovalci razumejo vlogo tovrstnega projekta za razvoj lokalne skupnosti, predvsem z vidika spodbujanja socialne kohezije.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

informatika, skupnost, socialna kohezija, digitalni razkorak

Leto izida - publikacije2009