Naslov MOSS julij 2010

<< MOSS - pregled po mesecih

Raziskava MOSS je julija 2010 merila doseg 119 spletnih strani. Te je v opazovanem obdobju obiskalo 1.044.313 različnih slovenskih obiskovalcev v starosti od 10 do 75 let in 834.311 različnih obiskovalcev iz tujih IP številk. Julija je bilo število obiskovalcev med vikendi za 41 % nižje kot ob delavnikih.

Dosegi v juliju 2010 (tabela, pdf >>)

Najbolj obiskan je portal 24ur.com, ki prvo mesta zaseda že od junija 2009 naprej in je tudi edina spletna stran, ki ima v slovenski populaciji od 10 do 75 let več kot 50 % doseg. Portal je julija obiskalo 594.933 različnih uporabnikov, doseg v populaciji pa je znašal 54,1 %.

Sledi iskalnik Najdi.si, ki je beležil 426.645 obiskovalcev in 38,8 % doseg v populaciji. Portal 24ur.com tako ostaja edino spletno mesto z več kot pol milijona različnih slovenskih obiskovalcev od 10 do 75 let.

Na tretjem mestu se s 419.337 različnimi obiskovalci nahaja portal Siol.net. Sledi portal Rtvslo.si (363.847 obiskovalcev), spletni oglasnik Bolha.com pa se s 351.579 obiskovalci uvršča na 5. mesto.

Med prvih 10 najbolj obiskanih slovenskih spletnih strani sodijo še Zurnal24.si (302.896), Avto.net (281.220), Itis.si (269.544), Zadovoljna.si (268.716) in Enaa.com (227.927).

Uporaba interneta in sociodemografski profil uporabnikov

Julija 2010 je bilo v slovenski populaciji 64 % mesečnih uporabnikov interneta, kar pomeni 1.099.277 prebivalcev Slovenije od 10 do 75 let. Populacija 10-75 let predstavlja 1.716.594 prebivalcev Slovenije (SURS, 30.6.2009).

Vseh 119 merjenih strani pokriva 95 % slovenskega spletnega trga, kar predstavlja 1.044.313 mesečnih uporabnikov interneta. Med njimi je 54,7 % tistih, ki internet uporabljajo večkrat dnevno in 30,9 % vsakodnevnih uporabnikov. Delež posameznikov, ki internet uporabljajo nekajkrat na teden, znaša 12,2 %, ostali (2,2 %) pa ga uporabljajo redkeje, a vsaj mesečno.

V opazovanem obdobju je bilo med mesečnimi uporabniki interneta 55 % moških in 45 % žensk. Povprečna starost mesečnih uporabnikov je 36 let, če jih po starostnih razredih razdelimo na tretjine, pa dobimo naslednjo strukturo: od 10 do 24 let (27 %), od 25 do 39 let (35 %), od 40 do 75 let (38 %).

MOSS: Izvedba, metodologija, ključni rezultati >>

MOSS: Valutni podatki >>

MOSS: Sporočilo za medije >>

Vir: Moss-soz.si, avgust 2010

Vir slike: SOZ

Vir SOZ
Datum 24.08.2010