Naslov Vloga interneta v političnih kampanjah – prispevek k političnemu znanju in politični participaciji
Avtor Lena Bajželj
Leto 2009
Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor izr. prof. dr. Tanja Oblak Črnič
Datum vnosa 28.10.2010, 12:47
Povzetek

Internet je v zadnjem desetletju pričel nezadržno vdirati v različne sfere našega življenja in tako je, kot nov medij in kot nov vir informacij, pričel kazati različne potenciale tudi v političnem delovanju. Na eni strani so politični akterji s pridom pričeli uporabljati internetne komunikacijske kanale za doseganje večjega števila potencialnih volivcev. Na drugi strani pa je internet tudi državljanom pričel omogočati nove, atraktivne in interaktivne načine informiranja ter komuniciranje, nove možnosti politične deliberacije, lažjo dostopnost do političnih akterjev in celo sodelovanje v procesih odločanja. Diplomsko delo se osredotoča na novosti, ki jih internet prinaša v politično kampanjo, in kako te novosti vplivajo na politično znanje državljanov. Obenem pa se dotakne tudi vloge interneta pri politični participaciji in definira internetne spodbujevalne in zaviralne dejavnike le-te. Skuša raziskati, kakšno vlogo ima internet pri politični participaciji in pri proizvajanju političnega znanja ter na podlagi teh ugotovitev definirati prednosti, ki jih internet prinaša političnim kampanjam.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

internet, politična kampanja, politična participacija, politično znanje

Leto izida - publikacije2009