Naslov Vloga internetnega bontona v forumski komunikaciji: Primerjava slovenskih in nemških medijskih forumov
Avtor Bibijana Bölsing
Leto 2009
Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor doc. dr. Gregor Petrič; somentorica: izr. prof. dr. Tanja Oblak Vloga
Datum vnosa 28.10.2010, 13:07
Povzetek

Vsaka družba ima določena pravila in merila delovanja, komuniciranja in tudi bivanja. To omogoča razumevanje in sožitje. Na področju interneta za preprečitev nesporazumov in zadreg skrbi internetni bonton. V spletnih forumih naj bi bonton zmanjševal pojav neciviliziranega govora in povečeval delež argumentirane komunikacije. V tem smislu smo želeli ugotoviti, ali je racionalno komuniciranje odvisno zgolj od specifičnega forumskega bontona in njegovega uveljavljanja ali tudi od širših normativnih pravil, ki izhajajo iz specifične kulture. Ravno tako nas je zanimal vpliv kulturnih orientacij na vsebino forumskega bontona in na delo moderatorjev. V ta namen smo analizirali pravila bontonov dveh nemških in dveh slovenskih medijskih spletnih forumov in način komuniciranja v njih. Rezultati so potrdili naša predvidevanja, utemeljena na študijah Halla in Hofsteda. Kulturne orientacije v precejšni meri vplivajo tako na racionalno komuniciranje kot tudi na vsebino internega bontona v forumih. Razlike v nivoju komuniciranja in v vsebini spletnega bontona pripisujemo odnosu, ki ga imata obe kulturi do dejstev in pravil.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

komuniciranje, spletni forumi, internetni bonton, kulturne vrednote

Leto izida - publikacije2009