Naslov Personalizacija politikov v slovenskem spletnem prostoru
Avtor Tina Hajdinjak
Leto 2009
Ustanova Fakulteta za družbene vede
Mentor izr. prof. dr. Tanja Oblak-Črnič
Datum vnosa 30.10.2010, 19:06
Povzetek

V pričujočem delu se s pomočjo spletnega diskurza sprašujem o prisotnosti personalizirane oblike politike, ki se kaže kot javno objavljanje lastnih misli, čustev in zasebnih aspektov politikov v spletnem okolju. Analizirala sem osebne spletne strani in osebne profile kandidatov na spletnih družbenih omrežjih Facebook, Twitter in Youtube ter osebne bloge Lojzeta Peterleta, Katarine Kresal in Danila Türka. Objave, ki so dostopne na spletnih mestih in orodjih omenjenih politikov, sem razvrstila v tri kategorije: osebno, politično in mešano pozicijo, pri čemer osebna pozicija predstavlja iskano politično personalizacijo. Predpostavljam, da bom v analizi spletnih orodij in strani izbranih slovenskih politikov našla največ takšnih objav, ki sodijo v kategorijo osebne pozicije.

Teza se ni izkazala za pravilno, saj so rezultati analize uporabe posameznih spletnih orodij pokazali, da slovenski politiki kljub osebni naravi analiziranih spletnih družbenih omrežij k svojim volivcem pristopajo predvsem s politične pozicije. Upoštevati pa je treba, da niso vsa spletna orodja enako primerna za personalizacijo, kar so pokazali tudi rezultati analize.

Podrobnosti

Diplomsko delo >>

Ključne besede

Politična personalizacija, družbena omrežja, splet, volilne kampanje

Leto izida - publikacije2009